Search
Close this search box.

Ελλάδα-Ευρώπη… μια σχέση Win-Win

Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης αναδύθηκε μέσα από τις στάχτες που άφησε η καταστροφή και ο όλεθρος των δύο παγκοσμίων πολέμων, καθώς και η οικτρή οικονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών μετά το τέλος του 2oυ Παγκόσμιου πολέμου.
Μια μορφή οικονομικής συνεργασίας τριών χωρών (Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου) που διέθεταν βαριές βιομηχανίες χάλυβα, η λεγόμενη BENELUX αποτέλεσε τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ, της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν και Ζακ Μονέ και Βελγίου Πολ Ανρί Σπάακ συνάπτεται η Συμφωνία και μπαίνουν τα θεμέλια της Ένωσης.
Το 1957 ιδρύθηκε, με την Συνθήκη της Ρώμης, η κοινότητα των έξι κρατών:
Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, με καθαρά οικονομικό χαρακτήρα.
Έκτοτε προστέθηκαν και άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας.
Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία εξακολουθεί να αναπτύσσεται.
Το γεγονός ότι η Ένωση, που ξεκίνησε ως μία καθαρά οικονομική κατάσταση, μετεξελίχθηκε σε έναν Οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς όπως στην πολιτική, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον κ.α, οδήγησε στην αλλαγή της ονομασίας από ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο δρόμος της Ελλάδας πρός την ΕΕ αρχίζει τον Ιούνιο του 1959, όταν υπεβλήθη αίτηση για σύνδεση της χώρας μας με την τότε ΕΟΚ. Η αίτηση εγκρίθηκε και κατέληξε στην υπογραφή Συμφωνίας το 1961.
Όλα σταμάτησαν το 1967 λόγω της δικτατορίας, μετά το τέλος της οποίας το 1974 η Ελλάδα, καταθέτει πάλι αίτηση για πλήρη ένταξη με επιτυχή κατάληξη στις 28 Ιουνίου 1979, με την υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης της χώρας στην ΕΟΚ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χωρίς την έμπνευση,το όραμα και την μεθοδική ευρωπαϊκή πολιτική του Κωσταντίνου Καραμανλή θα παρέμενε αμφίβολη η ένταξη της χώρας στους κόλπους της Κοινότητας.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ως διορατικός και χαρισματικός Ηγέτης, με την υπογραφή της ένταξης καθόρισε την εξέλιξη και την πορεία της Ελλάδας στο μέλλον.

Τα οφέλη της Ελλάδας, από αυτή την Ευρωπαϊκή πολιτική, επιβεβαιώθηκαν σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ας αναφερθούμε σε μερικά:
Οικονομική Ανάπτυξη και χρηματοδοτήσεις. Η Ελλάδα έχει λάβει σημαντική οικονομική βοήθεια μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου Συνοχής για την ανάπτυξη υποδομών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μέσω της ΚΑΠ έχουν υποστηριχθεί οι Έλληνες αγρότες, βελτιώνοντας την παραγωγή και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
Εμπόριο και Αγορά. Έχει διευκολυνθεί το εμπόριο με την εξάλειψη δασμών και άλλων εμποδίων, επίσης έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών προσελκύοντας κεφάλαια και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Νομισματική Ένωση και Ευρώ. Η υιοθέτηση του Ευρώ έχει συμβάλει στην σταθερότητα των τιμών και την μείωση του πληθωρισμού. Έχουν εξασφαλιστεί και χαμηλότερα επιτόκια για δανεισμό.
Εκπαίδευση και Έρευνα. Προγράμματα όπως το ERASMUS, έχουν προσφέρει ευκαιρίες για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό. Επίσης η Ελλάδα έχει επωφεληθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας.
Ανάπτυξη Υποδομών. Μεγάλα έργα υποδομών όπως δρόμοι, λιμάνια και ενεργειακά έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ βελτιώνοντας τη ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Περιβαλλοντική πολιτική. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει την Ελλάδα σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης Ανάπτυξης.
Δικαιώματα των πολιτών και κοινωνική πολιτική. Προγράμματα κοινωνικής συνοχής έχουν ενισχύσει την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, έχουν ενισχυθεί, τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων όπως, ελεύθερη κυκλοφορία, δίκαιη αμοιβή, βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, προστασία της υγείας και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Προστασία των παιδιών των ηλικιωμένων και των αναπήρων.
Ασφάλεια και Άμυνα. Η ΕΕ παρέχει πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας και αντιμετώπισης απειλών όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Τα οφέλη της ΕΕ από την παρουσία της Ελλάδας είναι εξίσου σημαντικά.
Η Ελλάδα, μια γη περιορισμένη, ένα ακρωτήρι στο ανατολικότερο όριο της Ευρώπης, μέσα από την μακραίωνη πολύπαθη ιστορική της πορείας, διαμόρφωσε έναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό που κληροδότησε σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Οικουμένη.
Η χώρα μας γέννησε ιδέες και αξίες, όπως η γλώσσα, το μέτρο, η Αρετή, η Ισότητα, η Δημοκρατία που προσφέρθηκαν και συνέβαλαν στην ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
Επίσης προσφέρει:
*Γεωπολιτική σταθερότητα λόγω της στρατηγικά σημαντικής γεωγραφικής της θέσης, λειτουργώντας σαν γέφυρα μεταξύ των χωρών της μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ευρώπης.
*Συμβάλει στην κοινωνική Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, της Ευρώπης βοηθώντας στην προστασία των συνόρων.
*Πολιτιστική ποικιλομορφία. Η Ελλάδα έχει συμβάλει με τον πλούτο της Πολιτιστικής της Κληρονομιάς στην πολυπολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης.
*Ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων από την Ανατολή προς την Ευρώπη.
*Συμβάλει στην Περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
*Η Ελλάδα, ως σημαντικός τουριστικός προορισμός ενισχύει την Ευρωπαϊκή οικονομία.

Σήμερα η Ευρώπη πρέπει να γίνει πόλος σταθερότητας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο και όλο και λιγότερο ασφαλή κόσμο.
Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, τόσο εκτός όσο και εντός της, είναι πρωτόγνωρες.

Ας αναφέρουμε μερικές: η Τεχνική νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση των πάντων, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η κλιματική αλλαγή, οι πολεμικές συρράξεις, η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, η τρομοκρατία, η φτώχεια σε πολλές χώρες του πλανήτη, η επιθετικότητα περιφερειακών δυνάμεων που απειλεί την παγκόσμια Ειρήνη.
Επίσης στο εσωτερικό της πρέπει να αντιμετωπίσει την γήρανση του πληθυσμού, την άνοδο του πολιτικού εθνικισμού, την έλλειψη συνοχής.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ψηφιακή ενδυνάμωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Να στραφεί σε μια βιώσιμη οικονομία με ανάπτυξη των περιβαλλοντικών πολιτικών της!
Και κυρίως να στηρίξει τους Ευρωπαίους νέους και νέες που αποτελούν το μέλλον της.

Παρόμοια άρθρα

Λέξεις κλειδιά

NEWSLETTER

Πρωτογενή άρθρα και καινούργιο περιεχόμενο στο email σας κάθε 15 ημέρες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube εδώ

Πρόσφατα άρθρα

JUST A NUMBER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα στο email σας, κάθε 15 ημέρες!

JUST A NUMBER

Εγραφείτε στο Newsletter μας