Search
Close this search box.

Η Ευρώπη όλων των ηλικιών

Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν πάντα ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη νομοθετική κατεύθυνση της Ένωσης.
Οι πρόσφατες εκλογές δεν ήταν μόνο κομβικές για τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις αλλά έχουν επίσης σημαντικές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς τα εκλογικά αποτελέσματα επηρεάζουν τα νομοθετικά πλαίσια, τις πολιτικές προτεραιότητες και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την μεγαλύτερη επιρροή εντός της ΕΕ όσον αφορά την υπεράσπιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει την εξουσία να ψηφίζει νομοθεσία, να επιβλέπει την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ και να ελέγχει άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες και τη δικαιοσύνη.
Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία , με σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εργατική νομοθεσία, τις οικονομικές συνθήκες και τα πολιτιστικά πρότυπα μεταξύ των χωρών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην εναρμόνιση ορισμένων από αυτές τις διαφορές μέσω οδηγιών για τα εργασιακά δικαιώματα, την ισότητα και τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, οι επιμέρους χώρες διατηρούν την αυτονομία τους, με αποτέλεσμα ένα πλούσιο μωσαϊκό πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση να προάγει και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα η πολιτική της ΕΕ:

  • προάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων 
  • αντιτίθεται στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και τη διακριτική μεταχείριση
  • προασπίζει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
  • υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσοντας ενεργό συνεργασία με χώρες-εταίρους, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και με ομάδες και ενώσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.εισάγει ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ

Μια πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει ότι ο ηλικιακός χαρακτήρας εμποδίζει την κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως τα ταλέντα των ανθρώπων επειδή θεωρούνται πολύ νέοι ή πολύ μεγάλοι.  Όμως για να ζήσουν οι γενιές μαζί, πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως ίσους στην ποικιλομορφία μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί – μέλη της οργάνωσης Age Platform Europe*, δημιούργησαν το Age Platform Manifesto  προτείνοντας μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των ηλικιών που θα:

  • Αντιμετωπίσει τις ηλικιακές διακρίσεις και ανισότητες σε διάφορους τομείς και σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
  • Αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
  • Θα συντονίσει τις επιλογές πολιτικής που ανοίγουν το δρόμο για ίση συμμετοχή και ευημερία για όλες τις γενιές.

Οι επαγγελματίες λοιπόν του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης ενός ποικιλόμορφου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργατικού δυναμικού. Αγκαλιάζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων, προωθώντας την ποικιλομορφία και αντιμετωπίζοντας την πολυπλοκότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων, μπορούν να δημιουργήσουν ανθεκτικούς και ευέλικτους οργανισμούς που να περιλαμβάνουν συμπεριληπτικά όλες τις γενιές εργαζομένων

*Η AGE Platform Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων που εργάζονται για τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Με όραμα ”Για μια κοινωνία για ΟΛΕΣ τις ηλικίες“, η AGE υποστηρίζει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που εστιάζει στην ευημερία, την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα στάδια της ζωής. Ο οργανισμός στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόμοια άρθρα

Λέξεις κλειδιά

NEWSLETTER

Πρωτογενή άρθρα και καινούργιο περιεχόμενο στο email σας κάθε 15 ημέρες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube εδώ

Πρόσφατα άρθρα

JUST A NUMBER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα στο email σας, κάθε 15 ημέρες!

JUST A NUMBER

Εγραφείτε στο Newsletter μας