Εκλογικές δημοσκοπήσεις και Έρευνες Δέσμευσης Εργαζομένων: Χρήσιμοι παραλληλισμοί

Οι έρευνες εκλογικών δημοσκοπήσεων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόβλεψη του κοινού αισθήματος και στη διαμόρφωση πολιτικών στρατηγικής.

Το ίδιο και οι  έρευνες εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί σε ανεκτίμητα εργαλεία για τις Εταιρίες, καθώς επιδιώκουν να κατανοήσουν το εργατικό δυναμικό τους, να βελτιώσουν τη δέσμευση, την αφοσίωση και το “extra mile” των εργαζομένων τους και να καλλιεργήσουν μια ακμάζουσα εταιρική κουλτούρα.

Αν και φαινομενικά  τα δύο είδη ερευνών είναι διαφορετικά, υπάρχουν ενδιαφέροντες παραλληλισμοί μεταξύ των δύο. 

Τόσο οι προεκλογικές εκστρατείες όσο και τα εταιρικά περιβάλλοντα ευδοκιμούν στη αποτελεσματική λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. 

Οι έρευνες δημοσκοπήσεων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις, τα κίνητρα και τις ανησυχίες του εκλογικού σώματος. 

Ομοίως, οι έρευνες εργαζομένων παρέχουν στους εργαζόμενους μια πλατφόρμα για να εκφράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους και έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη συλλογή ανατροφοδότησης, απόψεων και συναισθημάτων τους.

Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να αναδεικνύει τομείς προς βελτίωση και να προβαίνει σε αντίστοιχες δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων  ή αντίστοιχα των ψηφοφόρων τους

Οι έρευνες εκλογικών δημοσκοπήσεων παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες διαθέσεις των ψηφοφόρων με την πάροδο του χρόνου, βοηθώντας τις πολιτικές εκστρατείες να προσαρμόσουν ανάλογα τις στρατηγικές τους.

Παρομοίως, οι έρευνες των εργαζομένων μπορούν να αποκαλύψουν τάσεις και μοτίβα μέσα στην Εταιρία για θέματα , όπως η ικανοποίηση από την εργασία και τις αποδοχές, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η επικοινωνία, η ηγεσία, η πολυμορφία και η ένταξη ,και το συνολικό οργανωτικό κλίμα. 

Η αναγνώριση αυτών των τάσεων επιτρέπει στις Εταιρίες να αντιμετωπίζουν προληπτικά τις προκλήσεις και να προγραμματίζουν τις  απαραίτητες αλλαγές  για να βελτιώνουν την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων τους

Ορισμένα από τα ευρήματα των ερευνών εργαζομένων περιλαμβάνουν:

  • Δέσμευση των εργαζομένων: Οι έρευνες μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο εργασιακής δέσμευσης  και του “extra mile”των εργαζομένων, εντοπίζοντας τους τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι αισθάνονται παρακινημένοι, συνδεδεμένοι και αφοσιωμένοι στην εργασία τους. Η κατανόηση των επιπέδων δέσμευσης βοηθά στη δημιουργία στρατηγικών για την περαιτέρω βελτίωσή της.
  •  Ικανοποίηση από την εργασία: Η αξιολόγηση της ικανοποίησης από την εργασία παρέχει μια κατανόηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, αναδεικνύοντας τομείς που χρειάζονται προσοχή, όπως οι αποδοχές, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Επικοινωνία και ανατροφοδότηση: Οι έρευνες μπορούν να ρίξουν φως στην αποτελεσματικότητα των διαύλων επικοινωνίας εντός της Εταιρίας. Η ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους μπορεί να εντοπίσει κενά και να προτείνει βελτιώσεις για καλύτερη εσωτερική επικοινωνία.
  • Ηγεσία και διοίκηση: Οι έρευνες εργαζομένων επιτρέπουν στις Εταιρίες να μετρήσουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τους ηγέτες τους. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στον εντοπισμό τομέων για την ανάπτυξη της ηγεσίας και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας.
  •  Διαφορετικότητα και ένταξη: Οι έρευνες μπορούν να αξιολογήσουν τη συμμετοχικότητα και την ποικιλομορφία εντός της Εταιρίας, επιτρέποντας στη διοίκηση να εντοπίσει τομείς βελτίωσης και να προωθήσει μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς.

Εκείνο όμως που είναι ζωτικής σημασίας για τις Εταιρίες και για την αξιοπιστία των εκλογικών δημοσκοπήσεων είναι η σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνών όπως η ποιοτική ανατροφοδότηση που παρέχουν οι εργαζόμενοι/ψηφοφόροι σχετικά με τους λόγους που κρύβονται πίσω από ορισμένες απαντήσεις της έρευνας

Ειδικότερα η εμπλοκή  των εργαζόμενων στη διαδικασία ερμηνείας, αναζητώντας τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, προάγει τη δέσμευση και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να πάρουν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις

Βέβαια αποτελεσματική ερμηνεία των ερευνών για τους εργαζομένους ή για τους ψηφοφόρους έχει νόημα μόνο εάν οι γνώσεις που αποκομίζονται λαμβάνονται υπόψη. 

Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή απαιτείται καλή επικοινωνία, διαφάνεια και συγκεκριμένες δράσεις 

Συγκεκριμένα για τις έρευνες δέσμευσης εργαζομένων αξίζει να:

  • Μοιραστείτε τα αποτελέσματα της έρευνας με το εργατικό δυναμικό για να ενδυναμώσετε τη διαφάνεια και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη. Επικοινωνήσετε με σαφήνεια το σχέδιο δράσης που σκοπεύετε να υλοποιηθεί με βάση τα ευρήματα της έρευνας.
  • Προσδιορίσετε τους βασικούς τομείς προς βελτίωση και καθορίστε συγκεκριμένους στόχους και μετρήσεις για την παρακολούθηση της προόδου. Διαχωρίστε τους μεγαλύτερους στόχους σε διαχειρίσιμες δράσεις για διάφορες ομάδες ή τμήματα.
  • Εμπλέξετε τους εργαζόμενους στη διαδικασία υλοποίησης, ζητώντας τη συμβολή τους και την ανατροφοδότησή τους σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία αίσθησης ιδιοκτησίας και διασφαλίζει ότι οι λύσεις είναι σχετικές και αποτελεσματικές.
  • Αξιολογήσετε τακτικά την πρόοδο και προβαίνετε στις απαραίτητες προσαρμογές. Η περιοδική επανάληψη των ερευνών των εργαζομένων επιτρέπει στις Εταιρίες να παρακολουθούν τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τους.

Ο παραλληλισμός μεταξύ των ερευνών εκλογικών δημοσκοπήσεων και των ερευνών δέσμευσης εργαζομένων αποκαλύπτει λοιπόν βασικές ομοιότητες στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, στον εντοπισμό τάσεων, στην αντιμετώπιση των ανησυχιών, στην ενεργοποίηση της αλλαγής και στη διαμόρφωσης στρατηγικής. 

Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Η αριστεία, δεν είναι μια πράξη, αλλά μια συνήθεια.” – Αριστοτέλης

Παρόμοια άρθρα

NEWSLETER

Πρωτογενή άρθρα και καινούργιο περιεχόμενο στο email σας κάθε 15 ημέρες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

NEWSLETER

Πρωτογενή άρθρα και καινούργιο περιεχόμενο στο email σας κάθε 15 ημέρες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Πρόσφατα άρθρα

27/05/2023

Από την -όχι τόσο παλιά- εποχή, που η χρήση καλλυντικών ξεκινούσε μετά τα 30, με εξαίρεση κάποιες ψαγμένες 25άρες beautyfreaks, και που η προσφώνηση «γιαγιά» ξεκινούσε στα 50, μέχρι τις σημερινές 65άρες «κοπέλες», η απόσταση είναι τεράστια..

27/05/2023

Στην αρχαιότητα, τα περίφημα ιερατικά  Ασκληπιεία ήταν ‘ιατρεία ψυχής’ και θεράπευαν τους ασθενείς με την ερμηνεία των ονείρων  και την Αριστοτελική  ‘μέθεξη’ η οποία συντελείται μέχρι σήμερα  στις παραστάσεις της αρχαίας τραγωδίας, μέσα στο θέατρο της Επίδαυρου και σε κάθε θέατρο που συνόδευε τα  θεραπευτικά, λατρευτικά κέντρα των Ασκληπιειων .

JUST A NUMBER

Εγραφείτε στο Newsletter μας

Αποκλειστικό υλικό στo email σας κάθε 15 ημέρες

JUST A NUMBER

Εγραφείτε στο Newsletter μας